TRENERI

STRUČNI KADAR


Sa ponosom možemo istaknuti višegodišnje iskustvo naših trenera u radu sa mališanima, tj. početnicima koji, nakon završenog početnog ciklusa treninga, uz prve karate korake savladaju i prve lekcije o koncentraciji, naučenoj samokontroli i razvijenoj motorici..

STRUČNI KADAR
KARATE KLUBA
ŽANDARMERIJA

Contact widgets requires PHP version 5.4 or higher. Please deactivate the plugin and contact your system administrator.